• Lượt xem: 596
  • Ngày đăng: 01/05/2015
  • Giá bán : Liên hệ
  • Nội dung
  • Bình luận

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực Reset tự động...

RELAY NHIỆT SCHNEIDER-LRD01 -

RELAY NHIỆT SCHNEIDER-LRD01

RELAY NHIỆT SCHNEIDER-LRD01

RELAY NHIỆT SCHNEIDER-LRD01

RELAY NHIỆT SCHNEIDER-LRD01
RELAY NHIỆT SCHNEIDER-LRD01
lên đầu trang